راه میانه

میانه روی و حد خود نگاه داشتن، کمال سرشت آدمی است

عشق ورزیدن


درخت ها با زمین
و زمین با درخت ها
پرندگان با درخت ها
و درخت ها با پرندگان
زمین با آسمان
و آسمان با زمین عشق می ورزند.
تمام حیات در دریای بی انتهای عشق موج می زند.
بگذار عشق پرستش تو باشد
عشق یک ضرورت است!
تنها غذای روح !
جسم با غذا دوام می یابد،
و روح تنها با عشق زنده می ماند
عشق غذای روح و سرآغاز هر آن چیزی است،
که عظیم است.
عشق دروازه ملکوت است.

۲ نظر

گل

 

این گل زیبا رو ببینید

یکساله که فقط برگهای سبز داشته و من از دیدن برگهای زیباش کلی انرژی می گرفتم

چند روز پیش، وقتی اومدم محل کارم و دیدم این گلهای قرمز از میان برگهای سبزش روئیده، چنان ذوق زده شدم که

نگید...

امیدوارم شما هم از این همه زیبایی و طراوت لذت ببرید.

۶ نظر

ماه بلند آسمون

Lili And The Moon

Aida Shahghasemi


 
۵ نظر

بی بی خاتون استرآبادی

بی بی خاتون استر آبادی، اولین زن طنز نویس و روزنامه نگار ایرانی.

 وی در دوران مشروطه در روزنامه های حبل المتین، تمدن و نشریه مجلس، مقاله می نوشت. مقالات او بیشتر در حمایت از حقوق دختران بود. بی بی خاتون  توانست اولین دبستان دختران را تأسیس کند. 

بیشترین شهرت وی به دلیل نگارش کتاب طنز " معایب الرجال"  در پاسخ  به کتاب "تأدیب النسوان" بود. 

۶ نظر

حافظهپیری در دشتی پوشیده از برف قدم می زد که به زن گریانی رسید.
پرسید: چرا می گریی؟
- چون به زندگی ام می اندیشم, به جوانی ام, به زیبایی ای که در آینه می دیدم, و به مردی که دوستش داشتم. خداوند بی رحم است که قدرت حافظه را به انسان بخشیده است. می دانست که

من بهار عمرم را به یاد می آورم و می گریم. خردمند در میان دشت برف آگین ایستاد, به نقطه ای خیره شد و به فکر فرو رفت.

زن از گریستن دست کشید و پرسید: در آن جا چه می بینید؟
خردمند پاسخ داد: دشتی از گل سرخ. خداوند, آن گاه که قدرت حافظه را به من می بخشید, بسیار سخاوتمند بود. می دانست در زمستان, همواره می توانم بهار را
 به یاد آورم و لبخند بزنم......

۳ نظر

بدون عنوان

چیزهای خوب به سراغ کسانی می روند که باور دارند...

چیزهای بهتر

به سراغ کسانی می روند که صبر می کنند...

بهترین چیزها

به سراغ کسانی می روند که تلاش می کنند و هیچگاه تسلیم نمی شوند...۵ نظر

عشق

ا


در مدرسهٔ عشق اگر قال بود

کی فرق میان قال با حال بود

در عشق نداد هیچ مفتی فتوی

در عشق زبان مفتیان لال بود....

مولانا
۵ نظر

نامه های خداوند


"نامه های خداوند"

شکوه می کنند که آن معشوق ازلی اگر ما را دوست دارد

چرا خبر نمی دهد و چرا نامه نمی فرستد

پاسخ خداوند این است که تو نامه خوان نیستی

وگرنه من بر دوام نامه ها و طومارهای مفصل می نویسم

بر چهره بهار

و بر چهره پاییز

و بر چهره زمستان

و بر چهره تابستان

و بر چهره آسمان

و پیش از همه بر چهره آدمیان:


صد نامه فرستادم صد راه نشان دادم

یا راه نمی دانی یا نامه نمی خوانی

گر نامه نمی خوانی خود نامه تو را خواند

ور راه نمی دانی در پنجه ره دانی

مولانا

سوی شما نوشت او بر روی بنده سطری

خط خوان کی است اینجا کاین سطر را بخواند

مولانا

پوپویک پیکی، نامه زده اندر سر خویش

نامه گه باز کند گه شکند بر شکنا

منوچهری


نوشته حسین الهی قمشه ای

۴ نظر
در راه رفتن میانه رو باش!

از میانه روی، خوش بختی پاک سر می زند.

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان