راه میانه

میانه روی و حد خود نگاه داشتن، کمال سرشت آدمی است

کمی دوست داشتن


نمی توانم با " کمی دوست داشتن "  زندگی کنم

من " دوست داشتنِ زیاد " می خواهم


دوست داشتنِ تمام و کمال

یک جور غرق شدن...

یک جور دیوانگی محض...

مثل تسلیم تنی تشنه، به خُنکای قطره های باران

مثل شنیدن هزار بارۀ یک آهنگ تکراری

مثل یک موج سواری داغ، درآشوب دریایی طوفانی

مثل رفتن تا انتهای راهی که بازگشتی ندارد...


من با " کمی دوست داشتن " زنده نمی مانم

با کمی دلخوشی، با کمی لذت

من یک التهابِ داغِ نفس گیر می خواهم

یک آغوشِ گرم در سردترین فصل سال...

چرا نمی فهمی ؟!

آنهایی که با " کمی دوست داشتن " زندگی کرده اند، مرده اند ...


پریسازابلی پور 


۳ نظر

مشکل چیست؟

معلم دیروز گفت: مشکل این روزهای ما نداشتن آگاهی نیست

مشکل در عمل نکردن به آگاهی هایمان است...

مشکل این است که بسیار سخن می گوییم و کم می شنویم...

گفت: ذهنمان را خاموش کنیم تا هدایتگر درون با ما سخن گوید....

و چه دلنشین است این سخن :))

۵ نظر

کمی تنوع

Hamid Hiraad-mastamkon                                                                   
 


                            
Hamid Hiraad-Faraamoushkon                                                                      
         Puzle Band-Delaaraam                                                                  
     

 
۱ نظر

*چه شود...

چه شود دوست شوی ...
دستان  خیالم را به پرواز آورى 


چه شگفت عالمیست درون أدمی
همه شگفتی ها را در خود دارد
تمام عالم بیرون، ذره ای در درون ماست


چه شگفت موجودیست أدمی 
که قدر اینهمه بزرگی خود را نمی داند
به دنبال چه می گردیم در عالم،
که خود نشان آن در وجودمان یافت نشود


شلوغی های زندگی چه بد سرگرم کرده ما را 
تا از همه عشق ، بیگانه گردیم
مگر چقدر فرصت تجربه عشق را داریم
چه حیف است نگاه های عاشق را نمی بینیم


دریغ که صدای تپش قلب ملتهب عاشق را درسینه معشوق نمی شنویم...


چه نازیباست 
که زیبایی روی محبوب 
ما را از دویدن های روزمره باز نمی دارد،
 تا لحظه ای به او خیره بمانیم...


چه نا خوب است 
که روزها را سپری می کنیم 
بدون موهبت عشق 
و ما چه خوشحالیم از این زندگی !!!


چرا که طعم خوش عشق را نچشیده ایم 
و عادت کرده ایم به مزه های تکراری ، این تکرار نا فرجام ...

۴ نظر

جستن و یافتن

همه چیز را تا نجویی، نیابی؛
جز این دوست را، تا نیابی، نجویی.


فیه ما فیه

۳ نظر

عید فطر

همه عالم از غیب و شهادت

 مانند یک خم خانه اند از شراب هستی 

و محبت فطری حق جـل و عـلا، 

و هـر ذره ای از ذرات عالم 

به حسب قابلیت و استعدادی خاص که دارد 

پیمانۀ شراب محبت او است 


پر شدن پیمانه شراب فطرت شما، بر شما مبارک باد.

۳ نظر

عاشق شو

عاشق شو 
عشق را 
حلاج وشت سر دار می برد 
به هوش باش 
تحفه رنگارنگیست 
فرش را 
از سر دار 
به زیر پا می کشاند 


قائم 

۲ نظر

تمرین سکوت

تمرین سکوت
در زندگی روز مره ، در زمانی که روی کاناپه دراز کشیدیم ، یا روی صندلی تاکسی یا اتوبوس هستیم و یا هر جایی که فکر میکنیم فرصت مناسب هست ، هیچ صحبت اضافی نکنیم و تنها دم و بازدم خود رو بشنویم … چرا تاکید بر دم و بازدم هست ؟ چون تنفس دم و بازدم همیشه همراه ما هست … معنای زندگی است … معنای حضور خداوند در درون و بیرون ماست … آدمی با هر نفس می میرد و دوباره زنده می شود … و همچنین توجه به دم و بازدم باعث میشود فکرمان به جاهای دیگر منحرف نشود…
زمانی که میخواهیم غیبت کنیم، زمانی که میخواهیم بد گویی کنیم ، زمانی که میخواهیم جمله ی بدی رو به زبون بیاریم ، زمانی که میخواهیم در مورد شخصی قضاوت کنیم … یا زمانی که پر از خشم و عصبانیت هستیم … این جمله رو به یاد بیاوریم … سکوت … لحظه ای را سکوت کنیم  …
در ساعات سکوت درون خود رو بیدار می کنیم .
تنها سکوت کنیم و نسبت به دیده ها در پشت پرده چشم بی توجه باشیم…

۲ نظر
در راه رفتن میانه رو باش!

از میانه روی، خوش بختی پاک سر می زند.

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان