راه میانه

میانه روی و حد خود نگاه داشتن، کمال سرشت آدمی است

انشا

انشایم که تمام شد

معلم با خط کش چوبی اش زد پشتِ دستم

و گفت جمله هایت زیباست ...


گفتم اجازه آقا ...

پس چرا میزنید؟؟؟


نگاهم کرد ...

پوزخندِ تلخی زد و گفت:

میزنم تا همیشه یادت بماند

خوب نوشتن و زیبا فکر کردن در این دنیا

تاوان دارد

۴ نظر

عینک

به معلم گفتم: عینکی شدم :) دیروز رفتم چشم پزشکی و دکتر گفت دور را بسیار خوب می بینی ولی برای دید نزدیک ٧٥ صدم عینک نیاز داری ....

معلم گفت: می دونی پیام و نشانه این اتفاق چیست؟

خیر نمی دونم

+اینکه تا ٧٥ صدم نگاهت را از بیرون کم کنی و به درون توجه کنی....
۳ نظر

هر که چیزی نداند و خواهد که بداند


چه می شنوی ای عزیز !

هر که چیزی نداند و خواهد که بداند او را دو راهست :

یکی آن باشد که با دل خود رجوع کند بتفکر و تدبر تا باشد که بواسطه دل خود  ، خود را بدست آرد .

و اگر شخصی این اهلیت و استعداد ندارد که بواسطه دل خود بداند ، دل کسی دیگر بجوید و بپرسد که این اهلیت یافته باشد تا دل غیری آینه تو باشد .

 " المومن مراه المومن " بدینجا لایق است...


عین القضات همدانی


۳ نظر

زندگی سفری زیبا خواهد بود


 زندگی سفری زیبا خواهد بود 

اگر توام با آموختن مداوم و کشف باشد


پس هر لحظه آن با هیجان همراه است

چون هر لحظه دری نو را می گشایی

هر لحظه با رازی نو روبرو می شوی


و می توانید هر روز از یک صبح زیبا 

تا یک شب رویایی داشته باشید.


سفر به منزل دوست کار هر روز من است۳ نظر

کجا بودی؟

دردت به جان بی قرار پرگریه ام

پس اینهمه سال و ماه ساکت من 

کجا بودی؟


حالا که آمدی 
حرفِ ما بسیار، 
وقتِ ما اندک، 
آسمان هم که بارانی‌ست ...! 


سید علی صالحی

۳ نظر
در راه رفتن میانه رو باش!

از میانه روی، خوش بختی پاک سر می زند.

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان