راه میانه

میانه روی و حد خود نگاه داشتن، کمال سرشت آدمی است

حدیث مستان

الهی هرگز از مستان                              دل دیوانه را مستان

               ز دستِ عاشقِ آشفته سر پیمانه را مستان


الهی خلوت ما را                                   ز نورِ می فروزان کن

               ز ما آشفته حالان گوشۀ میخانه را مستان


سراپا آتشم اکنون                                 تو ای مجنون کُنِ مجنون

                            به مستی آشنایم کن

               

من آن رندم که در بزم محبت عالمی دارم              

غم عشق است اگر هم در جهان گاهی غمی دارم

                

الهی تو تنها گواهی

                  به چشمم چه کوهی چه کاهی


مگر این عاشق دیوانه از دنیا چه می خواهد

چنین حالی که داریم این جهان از ما چه می خواهدمن از خواب محبت تا ابد سر بر ندارم

چنین آشفتگی از دیگران باور ندارم


                                             در این حال مستی نگهدارم الهی

                                            به حالی که هستم تو بگذارم الهیمعینی کرمانشاهی

۴ نظر

الهی

الهی یکتائی. بی همتائی.قیوم و توانائی . بر همه چیز دانائی . در همه حال بینائی . از همه عیب مصفائی . از داشتن شریک مبرائی . اصل هر داروئی . جان داروی دلهائی . شهنشاه فرمان فرمائی . معزز به تاج کبریائی . بالای تخت عرش معلائی . 
نه نیازمند مکانی . نه آرزومند زمانی . نه کس به تو ماند و نه تو به کس مانی . 
پیداست که در میان جانی .......و جان جانانی .......

پیر هرات خواجه عبدالله انصاری
تفسیر عرفانی قرآن


۳ نظر

هستی از توست

الهی نیستی را هستی از توست

اگر مستی کنیم آن مستی از توست

عدم باب من است و نیستی مام

مرا باشد به عالم هیچ یک نام

خدایا! من نبودم که تو بودی، معدوم بودم موجودم فرمودی، نیستی را هستی تو دادی و اقتضای این همه مستی در وی تو نهادی.

خدایا! پس به خودم وا مگذار که مستم ، به فضل و کرم خود اگر بگیری دستم ، هر چه بخواهی من هستم.

فتح الله شوشتری، دیوان وفاییُ ص ۳۰۶

۰ نظر
در راه رفتن میانه رو باش!

از میانه روی، خوش بختی پاک سر می زند.

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان