راه میانه

میانه روی و حد خود نگاه داشتن، کمال سرشت آدمی است

عشق نور بخشندگی

من عشق، نور، بخشندگی، بدون قضاوتم ۴ نظر

شب

عقل معاش می گوید که شب هنگام خفتن است

اما

عشق می گوید که بیدار باش تا روح تو چون شعاعی از نور به شمس وجود حق اتصال یابد.


۳ نظر

صحن دلبه غیر عشق هر صورت که آن سر بر زند از دل

ز صحن دل همین ساعت برون رانم به جان تو


مولانا

۶ نظر

آتش سوزان عشق

ای عزیز

اگر بسته عشقی خلاصی مجوی که عشق آتش سوزان است وبحری بی پایان است، هم جان است و هم جان را جانان است و قصه بی پایان است و عقل از درک وی حیران است و از دریافت وی ناتوان است.

هدایت همه درد است و نیاز، نهایت همه ناز است و کشف راز. عشق اگر خاموش باشد دل را ازغیر خودش پاک کند و اگر بخروشد وی را زیر و زبر کند و از قصه او همه شهر و کوی را خبر کند. محبت حب را سوزد نه محبوب را و عشق طالب را سوزد نه مطلوب را...


  خواجه عبدالله انصاری


پ ن: شاید تصویر با مطلب همخوانی نداشته باشه ولی با دیدن چهرۀ این دختر زیبا هم می توان عشق را احساس کرد و خدا رو در هر چهره ای به تماشا نشست....

۴ نظر

عشق، نور و روشنایی
عشق واژه ایست از نور
که دستی از نور،
آن را بر صفحه ای از نور نگاشته.......
عشق باشید

💜

عشق و روشنایی دو روی یک پدیده هستند ، زمانی که به درون می نگری روشنایی است ؛ زمانی که آنرا با دیگران سهیم میشوی ، عشق است.                         

   اشو💜

۲ نظر

عشق ورزیدن


درخت ها با زمین
و زمین با درخت ها
پرندگان با درخت ها
و درخت ها با پرندگان
زمین با آسمان
و آسمان با زمین عشق می ورزند.
تمام حیات در دریای بی انتهای عشق موج می زند.
بگذار عشق پرستش تو باشد
عشق یک ضرورت است!
تنها غذای روح !
جسم با غذا دوام می یابد،
و روح تنها با عشق زنده می ماند
عشق غذای روح و سرآغاز هر آن چیزی است،
که عظیم است.
عشق دروازه ملکوت است.

۲ نظر

عشق

ا


در مدرسهٔ عشق اگر قال بود

کی فرق میان قال با حال بود

در عشق نداد هیچ مفتی فتوی

در عشق زبان مفتیان لال بود....

مولانا
۵ نظر

اقیانوسها

اقیانوسها همچو عشقند
مدام تبخیر می شوند و کل زمین را سیراب می کنند.
آبادان می کنند
باطراوت می کنند 
و دوباره همان عشق به خودشان بر می گردد بی آنکه قطره ای از آن کم شود....

۵ نظر

خدا

 خدا عشق است،عشقی همه گیر! او هرگز دردی را بر ما نازل نمی کند،مگر آنکه به خیر ما باشد.

۴ نظر

نشانی من

نشانیِ من را از هرکس بگیری
دیوانه خطابم خواهد کرد !
نترس .. 
این مردم به هرکه غیر از خودشان
می گویند دیوانه.. می گویند بی گانه
راست هم می گویند !
من بی گانه ام 
با خنده هایشان
با عشق هایشان
با بغض ها و گریه هایشان
من بی گانه ام با خوشی هایشان
با تمیز کردنِ دستشان بعد از دست دادن
با کودکی که همه ی روز در گرما و سرما
دنبالِ کسی می گردد
که فالِ روزش را به او بفروشد
که بگذار به تو بگویم
در تک به تکِ فال هایِ دستِ کوچکش
جز 
امید و امید و امید هیچ نیست
من دیوانه ام غریبه !
و برایِ آشنا بودن با من
باید دیوانه و همان بی گانه باشی
باید بتوانی کنارِ جدول راه بروی
و برایِ خدایی که
عصرهایِ جمعه دلش می گیرد
آواز بخوانی ...
.
عادل دانتیسم
۳ نظر
در راه رفتن میانه رو باش!

از میانه روی، خوش بختی پاک سر می زند.

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان