راه میانه

میانه روی و حد خود نگاه داشتن، کمال سرشت آدمی است

چند شعر کوتاه

دلتنگی من تمام نمی‌شود
همین که فکر کنم
من و تو
دو نفریم
دلتنگ‌تر می‌شوم برای تو...!


عادل دانتیسم

*********************

آبی به صورت این آتش بزنید
نگذارید هر چه می خواهد بسوزاند

دست خودش نیست
به خودش بیاید از غصه می‌میرد ...

کمیل قاسمی

*********************

بیا باز فریب بخوریم
تو فریب ِ حرفهای مرا و
من فریب ِ نگاه تو را

مگر زندگی چه می خواهد به ما بدهد
که تو از من چشم برداری و
من نگویم
که دوستت دارم

شهاب مقربین


*********************


صدایم به نگاهت نمی رسد

نگاهت به دلم

حرف دل به زبان نمی آید

صدایی به صدایی نمی رسد


گلاله هنری

*****************************


نمــی‌دانــم از دلتنــگی عــاشــق‌تــرم
یــا از عــاشــقی دلتنــگ‌تــر!

فقــط می‌دانــم در آغــوش مــنی
بی آنکــه بــاشی
و رفتــه‌ا ی، بی آنکــه نبــاشی

عباس معروفی

*****************************


دلم از آن سیاه سپیدهایی می خواهد که

می بردم تا انتهای پرسه های عاشقانه

آن هم به مهمانی آغوشی به صرف مهربانی

با طعم مرطوب باران

که در پایانش هیچ وداعی نیست


پ ن: این شعرا همه یادگاری از وبلاگ آرامش بود .


۴ نظر

دل من نه

اکنون

شب نیمه است

نیمۀ گاز زده اش رو به من

نیمۀ سرخش رو به ماه

ماه کامل می شود

دل من نه


گلاله هنری

۱ نظر
در راه رفتن میانه رو باش!

از میانه روی، خوش بختی پاک سر می زند.

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان